Csíksomlyó

Erdély leghíresebb búcsújáróhelye, műemlék-együttese egyedülálló: különleges értéke a Mária-szobor. A Csodatevő Mária szobor, vagy a „Könnyező Madonna” – Nap asszonya a 16. századi egyházművészet remeke. A hársfából faragott kegyszobor, amely a Szűz Anyát ábrázolja a kisded Jézussal, aranyozott fakoronával a fején. Reneszánsz stílusú, 16. században készült és a világon ismert kegyszobrok közül a legnagyobb (227 cm).

„Úgy tartják, a csíksomlyói Szűz Máriaszobor a mohácsi vészt követően szállt alá az égből, hogy a székelyeknek segítségére legyen a szükségben. Figyelmeztette őket a veszélyekre, betegeket gyógyított, holtakat
támasztott fel.”

Posted in Legendák, Vallási legendák, Csíkszereda és környéke.